Search

Thuốc Nhuộm Giấy Nhà Sản Xuất Thuốc Nhuộm Trực Tiếp Strongs

Date:May 20, 2016

    Thuốc nhuộm giấy nhà sản xuất thuốc nhuộm trực tiếp strongs


Bạn đang tìm kiếm thuốc nhuộm trực tiếp cho nhuộm giấy tờ? Chúng tôi rất vui mừng thông báo cho bạn đó chúng tôi là những nhà máy đáng tin cậy của thuốc nhuộm thuốc nhuộm trực tiếp, dưới đây là nhà máy thuốc nhuộm trực tiếp mạnh mẽ của chúng tôi để nhuộm giấy, giá xuất xưởng là rất cạnh tranh


1: Chuyển vàng 86      2: Chuyển Yelow 142

3: Chuyển vàng 12      4: Chuyển vàng 11

5: Direct vàng 12      6: Direct vàng 50

7: Direct xanh 199     8: Chuyển Xanh 86

9: Direct Red 23 tháng 10: Direct Red 224

11: Direct Red 227     12: Direct Red 31

13: Direct Red 28      14: Direct Orange 39

15: Trực tiếp Đen 19